• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
429

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ năm, 13 Tháng 12 2018 10:55

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
256 59.7%
Tạm được
112 26.1%
Sạch sẽ
56 13.1%
You are here Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?