• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

Capture8

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
409

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ năm, 11 Tháng 1 2018 17:27

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
244 59.7%
Tạm được
109 26.7%
Sạch sẽ
51 12.5%
You are here Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?