Cập nhật một số khái niệm nhau tiền đạo

Bs Phan Thị Thành Tâm - 

Việc chẩn đoán và quản lý trước sinh của trường hợp nhau tiền đạo (NTĐ) hoàn toàn và bán phần không khác biệt. Do đó, các hướng dẫn thực hành lâm sàng mới đề nghị phân loại mới, chỉ phân chia 3 nhóm:

Thuật ngữ nhau tiền đạo bán phần và nhau bám mép bị loại bỏ. Những thuật ngữ khác như: nhau tiền đạo bán trung tâm (partial placental previa) và nhau tiền đạo trung tâm (total placental previa) cũng nên được loại bỏ.

nhautdao1

Thai < 16 tuần: chẩn đoán nhau tiền đạo thời điểm này là quá tay (overestimated)

Vào tuần 32, siêu âm nếu bờ bánh nhau vẫn < 2cm tính từ lỗ trong CTC (chẩn đoán nhau bám thấp) và che lỗ trong CTC (chẩn đoán nhau tiền đạo), khuyến cáo siêu âm kiểm tra ngã âm đạo vào tuần 36.

Nguồn: ISUOG 2018

Muốn biết thêm chi tiết, xin mời đọc tại đây.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 16 Tháng 6 2022 09:28