Ban hành danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Ngày 18 tháng 9 năm 2013, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 27/2013/TT-BYT kèm theo Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.

Danh muc y te

Mời các bạn xem toàn văn tại đây.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: