Thông tư Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 11/12/2013 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư qui định chi tiết phân tuyến chuyên mô kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thông tư này quy định tuyến chuyên môn k thut, danh mc k thut, phân tuyến chuyên môn k thut và thm quyn phê duyt danh mc k thut đối vi h thng cơ s khám bnh, cha bnh.

Thông tư này áp dng đối vi cơ s khám bnh, cha bnh ca Nhà nước và tư nhân trong toàn quc, tr cơ s khám bnh, cha bnh do B Quc phòng qun lý và có hiệu lực thi hành từ 01/02/2014.

Phantuyen1

Mời các bạn xem tiếp toàn văn Thông tư tại đây 
Phụ lục kèm theo


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 23 Tháng 1 2014 14:56