Thông báo v/v mời các công ty cung cấp các thông tin về giá các sản phẩm thuốc, hoá chất, VTYT làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch cho danh mục đấu thầu

Khoa Dược - 

Tải về: Các danh mục

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 07 Tháng 7 2021 10:59