Kết quả tổ chức Hội nghị Khoa học Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam năm 2014

Phòng KHTH

Thực hiện Kế hoạch số 46 /KH-BV ngày 03 tháng 3 năm 2014 của BVĐK Quảng Nam và Công văn số 921/SYT-NVY ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Sở Y tế về tổ chức Hội nghị Khoa học BVĐK tỉnh Quảng Nam năm 2014, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị Khoa học mở rộng năm 2014 vào ngày 19 tháng 9 năm 2014 với quá trình tiến hành và kết quả như sau:

1. Bệnh viện đã làm tờ trình gởi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và các cấp có thẩm quyền để xin phép tổ chức Hội nghị.

2. Bệnh viện đã thành lập Ban tổ chức Hội nghị gồm các tiểu ban, có phân công công việc cụ thể của các thành viên.

3. Bệnh viện đã thiết lập trang web Hội nghị để kịp thời cung cấp các thông tin, quảng bá các hoạt động trong quá trình tiến hành tổ chức Hội nghị.

4. Hội nghị đã được tổ chức vào một ngày thứ sáu 19/9/2014, tại Hội trường lớn của BVĐK tỉnh Quảng Nam với số lượng 200 khách mời gồm các lãnh đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Khoa học công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, PA 83, Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan; các GS.TS của BVTW Huế, các BS đến từ BV Quảng Trị, BV Đà Nẵng, BV Quảng Ngãi, các Bệnh viện công lập, tư nhân trong tỉnh Quảng Nam.

5. Hội nghị đã thông qua bài giảng tổng quan của GS.TS. Huỳnh Văn Minh, 20 báo cáo khoa học, 4 giới thiệu sản phẩm của các công ty Dược là các nhà tài trợ vàng của Hội nghị.

Sau một ngày tổ chức, Hội nghị Khoa học của BVĐK tỉnh Quảng Nam đã kết thúc thành công. Hội nghị giúp nâng cao chất lượng công tác chuyên môn thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học; tăng cường trao đổi, chia sẻ những kiến thức cập nhật trong các lĩnh vực y học: Nội khoa, Ngoại khoa, các chuyên khoa khác; tăng cường trao đổi kinh nghiệm của các GS.TS, các bác sỹ trong và ngoài BVĐK tỉnh Quảng Nam; góp phần hoàn thành kế hoạch hoạt động của BVĐK tỉnh Quảng Nam năm 2014.

Một số hình ảnh trong Hội nghị

hoinghi1

hoinghi2

hoinghi3

hoinghi5

hoinghi6

hoinghi7

hoinghi8

hoinghi9

hoinghi10

hoinghi11

hoinghi12

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 22 Tháng 9 2014 19:15