Quy trình kiểm nhập hàng hóa tại kho vật tư Phòng Hành chính – Quản trị

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ - BV ngày 24/3/2014 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam ban hành quy trình mua sắm sửa chữa tài sản, phòng Hành chính – Quản trị xây dựng quy trình kiểm nhập hàng hóa tại kho vật tư cụ thể như sau:

01. Hàng hóa mua sắm thường xuyên để phục vụ các hoạt động của đơn vị bao gồm: Hàng định mức quý, 6 tháng, các loại ấn chỉ, vải, chiếu, mùng…

Căn cứ vào nhu cầu thực tế tại các khoa, phòng trong toàn Bệnh viện, phòng Hành chính – Quản trị tổng hợp số lượng, chủng loại hàng hóa cần mua trình Giám đốc hoặc người được Giám đốc ủy quyền phê duyệt.

Các bước tiến hành khảo sát lấy báo giá, xét chọn giá thực hiện đúng theo quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản được ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ – BV ngày 24/3/2014 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Sau khi hàng hóa được nhân viên tiếp liệu hoặc nhà cung cấp tập trung đầy đủ số lượng, chủng loại, phòng Hành chính – Quản trị sẽ thông báo cho phòng Tài chính – Kế toán cử kế toán theo dõi tài sản hoặc Hội đồng nghiệm thu( trường hợp hàng hóa mua sắm có thành lập Hội đồng theo Quyết định của Giám đốc Bệnh viện) cùng phối hợp để kiểm tra hàng hóa.

+ Thành phần kiểm nhập gồm:

Trường hợp hàng hóa mua sắm có thành lập Hội đồng theo quyết định của Giám đốc Bệnh viện thì thành phần nghiệm thu, kiểm tra hàng hóa bao gồm các thành viên trong Hội đồng và đại diện đơn vị cung cấp hàng hóa.

Hàng hóa sau khi được kiểm tra đúng số lượng, chủng loại theo giấy đề nghị đã được Lãnh đạo phê duyệt hoặc theo đúng hợp đồng đã được hai bên ký kết và được các thành viên thống nhất nghiệm thu thì thủ kho mới được tiến hành làm thủ tục nhập kho cấp phát cho các bộ phận kỹ thuật sửa chữa các khoa, phòng trong Bệnh viện hoặc cấp phát cho các khoa, phòng theo kế hoạch đã được Lãnh đạo Bệnh viện phê duyệt.  

02. Hàng hóa mua sắm đột xuất phục vụ cho công tác sửa chữa nhỏ tại các khoa, phòng:

Căn cứ giấy đề nghị của các khoa, phòng trong Bệnh viện, phòng HCQT sẽ cử nhân viên trực tiếp xuống kiểm tra thực tế những hư hỏng cần sửa chữa tổng hợp vật tư trình Giám đốc hoặc người được Giám đốc ủy quyền phê duyệt. Căn cứ số lượng, chủng loại vật tư trong phiếu trình tiếp liệu khảo sát lấy báo giá của các nhà cung cấp trình Lãnh đạo xem xét phê duyệt đúng theo tinh thần nội dung Quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ – BV ngày 24/3/2014 của Giám đốc Bệnh viện.

Sau khi tiếp liệu tập trung hàng hóa đủ số lượng, chủng loại , phòng HCQT sẽ thông báo cho phòng TCKT cử kế toán tài sản tham gia kiểm nhập.

+ Thành phần kiểm nhập gồm:

Hàng hóa sau khi kiểm nhập xong thì thủ kho mới được tiến hành làm thủ tục nhập kho và cấp phát để sử dụng. Trường hợp đặc biệt cần mua sắm hàng hóa để sửa chữa gấp phục vụ bệnh nhân mà các thủ tục chưa làm kịp thì lãnh đạo phòng HCQT sẽ trình xin ý kiến Giám đốc và thông báo cho phòng TCKT biết để phối hợp thực hiện./.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 30 Tháng 10 2016 18:56