• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

Capture8

Văn bản qui định mới

Quy trình triển khai kỹ thuật mới và quy trình lưu trữ hồ sơ bệnh án

  • PDF.

Phòng kế hoạch tổng hợp

1. Quy trình triển khai kỹ thuật mới, phương pháp mới

2. Quy trình tiếp nhận,kiểm tra và lưu trữ hồ sơ bệnh án

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 26 Tháng 8 2017 11:15

Các xét nghiệm phải được thực hiện đối với mỗi đơn vị máu và chế phẩm máu

  • PDF.

                                                                   Khoa Huyết học - Truyền máu

Các đơn vị máu toàn phần hoặc chế phẩm máu thu được bằng gạn tách phải được thưc hiện các xét nghiệm bắt buộc sau: Định nhóm máu ABO, Rh(D), xét nghiệm sàng lọc HIV, viêm gan virut B, viêm gan virut C, giang mai, sốt rét.

Định nhóm máu ABO: Phải định nhóm máu bằng huyết thanh mẫu và hồngcầu mẫu.

Định nhóm máu Rh (D)

 Xét nghiệm sàng lọc HIV: Phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc kháng thể chống HIV 1 và HIV 2 bằng kỹ thuật có độ nhạy và độ đặc hiệu tương đương hoặc cao hơn kỹ thuật ELISA.

Xét nghiệm sàng lọc viêm gan virut B: Phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc HBsAg bằng kỹ thuật có độ nhạy và độ đặc hiệu tương đương hoặc cao hơn kỹ thuật ELISA.Các đơn vị máu lấy từ người hiến máu đã xét nghiệm sàng lọc nhanh viêm gan B trước khi hiến máu vẫn phải thực hiện xét nghiêm sàng lọc này.

Xét nghiệm sàng lọc viêm gan virut C: Phải xét nghiệm sàng lọc kháng thể chống HCV bằng kỷ thuật có độ nhạy và độ đặc hiệu tương đương hoặc cao hơn kỹ thuật ELISA.

Xét nghiệm sàng lọc giang mai: Phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc giang mai bằng kỹ thuật có độ nhạy và độ đặc hiệu tương đương hoặc cao hơn kỹ thuật VDRL.

Xét nghiệm sàng lọc sốt rét: Phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc sốt rét bằng kỹ thuật có độ nhạy tương đương kỹ thuật tìm ký sinh trùng sốt rét trên tiêu bản giọt đặc đọc bằng kính hiển vi quang học hoặc bằng kỹ thuật nhạy hơn.

tmau

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 26 Tháng 8 2017 10:30

Quy trình lập hồ sơ công việc tại BVĐK tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 14 Tháng 7 2017 18:50

Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT(Ban hành kèm thông tư 04/2017 của Bộ y tế)

  • PDF.

Xem taị đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 20 Tháng 7 2017 21:18

Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Ds Phạm Phú Trí

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ký Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó có nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

1. Cơ chế chính sách

a) Căn cứ các chính sách của Trung ương và thực tiễn của địa phương có chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho việc nghiên cứu, sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất giống cây dược liệu, tham gia phát triển nuôi trồng dược liệu. Hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao;

b) Khuyến khích sử dụng thuốc trong nước; chuẩn hóa điều kiện kinh doanh thuốc, áp dụng các tiêu chuẩn thực hành tốt về thuốc (GPs). Kiểm soát chất lượng thuốc, quản lý giá thuốc phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo cho người dân có điều kiện tiếp cận, lựa chọn, sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả với giá hợp lý;

c) Phát triển dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô phù hợp; phát triển vùng nuôi trồng dược liệu phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của tỉnh.

tri1

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 24 Tháng 3 2017 06:13

You are here Khám bệnh Văn bản qui định mới