Định nghĩa và phân loại toàn cầu 2021 về suy tim

Bs Thái Đình Quang Huy - 

I. ĐỊNH NGHĨA HIỆN TẠI VỀ SUY TIM (HF)

Bảng 1. Định nghĩa HF trong các Hướng dẫn thực hành lâm sàng hiện tại

suytim2021

Tóm lại, các định nghĩa HF hiện tại bao gồm 3 yếu tố: bằng chứng bệnh cấu trúc tim, tiền sử triệu chứng HF, và dấu hiệu khách quan thường thấy trong HF.

Xem tiếp tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 25 Tháng 7 2021 09:25