Cập nhật thông tin về triển khai quản lý giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Bộ Y Tế

Ds Lê Thị Diệu Hiền-Khoa Dược

- Công văn số 20297/QLD-GTngày 01/12/2017 của Cục Quản lý Dược về việc triển khai quản lý giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó các Bệnh viện, viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế, cơ quan y tế ngành (Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an và Cục Y tế Giao thông vận tải), các Sở Y  tế các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện theo quy định chậm nhất ngày 01/01/2018.

- Ngày 08/05/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của thủ tướng chính phủ qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật.Triển khai quy định tại điều 136 của nghị định qui định về thặng số bán lẻ của cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện như sau:

qllthuoc

1.Danh mục thuốc mua vào tại cơ sở bán lẻ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

Cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  chỉ được mua thuốc đã trúng thầu của chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thuốc đã trúng thầu được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm mua thuốc.

2. Giá thuốc mua vào tại cơ sở bán lẻ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

    a. Đối với các thuốc có trong Danh mục trúng thầu của chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, giá mua vào của cơ sở bán lẻ thuốc không được cao hơn giá thuốc trúng thầu cùng thời điểm

    b. Đối với thuốc không có trong danh mục trúng thầu của chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, giá mua vào không được cao hơn giá trúng thầu của chính thuốc đó đã được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ y tế trong vòng 12 tháng tính đến trước thời điểm mua thuốc.

3.Trường hợp các cơ sở y tế có  nhu cầu mua các thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của bệnh nhân nội trú và bệnh nhân ngoại trú cung ứng tại cơ sở bán lẻ nằm trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa trúng thầu tại chính bệnh viện hoặc cơ sở y tế khác công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Y Tế( Cục Quản lý dược), cơ sở y tế cần khẩn trương lập kế hoạch mua sắm bổ sung đối với các thuốc này theo quy định về đấu thầu thuốc hiện hành để đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân.

4. Đề nghị các đơn vị căn cứ thông tin giá thuốc trúng thầu được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y Tế( Cục Quản lý Dược) để thực hiện theo đúng các quy định nêu trên.

5.Để kịp thời cập nhật, công bố kết quả trúng thầu của các đơn vị, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả trúng thầu , đề nghị các cơ sở tổ chức đấu thầu thuốc, các Sở Y tế tỉnh, thành phố tổ chức đấu thầu tập trung thuốc khẩn trương gởi báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo văn bản này về Bộ Y tế ( Cục Quản lý Dược). Hình thức gửi báo cáo : Bằng văn bản (địa chỉ: Cục Quản lý dược- 138A Giảng Võ, Ba Đình,TP.Hà Nội) và thư điện tử (về địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

Cục Quản lý dược thông báo để các Bệnh viện , viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, cơ quan y tế ngành ( Cục Quân y- Bộ Quốc phòng, Cục Y tế Bộ Công an và Cục Y tế Giao thông vận tải), các Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện theo quy định chậm nhất ngày 01/01/2018.

Nguồn: http://www.dav.gov.vn/

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: