• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Từ tháng 10 năm 2022 khoa Ung Bướu triển khai điều trị ung thư bằng máy xạ trị gia tốc tuyến tính. Từ tháng 7 năm 2022, Khoa Phụ Sản triển khai khám, tư vấn và điều trị hiếm muộn, hotline 0235.3821090.

Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Ds Phạm Phú Trí

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ký Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó có nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

1. Cơ chế chính sách

a) Căn cứ các chính sách của Trung ương và thực tiễn của địa phương có chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho việc nghiên cứu, sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất giống cây dược liệu, tham gia phát triển nuôi trồng dược liệu. Hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao;

b) Khuyến khích sử dụng thuốc trong nước; chuẩn hóa điều kiện kinh doanh thuốc, áp dụng các tiêu chuẩn thực hành tốt về thuốc (GPs). Kiểm soát chất lượng thuốc, quản lý giá thuốc phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo cho người dân có điều kiện tiếp cận, lựa chọn, sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả với giá hợp lý;

c) Phát triển dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô phù hợp; phát triển vùng nuôi trồng dược liệu phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của tỉnh.

tri1

2. Thanh tra, kiểm tra và hoàn thiện tổ chức

a) Tăng cường công tác quản lý hệ thống bảo quản, lưu thông, phân phối thuốc nhằm hoàn thiện tổ chức;

b) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng thuốc nhằm đảm bảo thuốc lưu hành trên thị trường có chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn đã đăng ký, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, lưu thông, phân phối, cung ứng thuốc giả, thuốc kém chất lượng trên thị trường;

c) Thực hiện các biện pháp quản lý giá thuốc, tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm kiểm soát, bình ổn giá thuốc.

3. Nghiên cứu khoa học

a) Nghiên cứu phân bố mạng lưới phân phối thuốc phù hợp với địa bàn tỉnh;

b) Nghiên cứu sử dụng thuốc trong điều trị, nhằm ứng dụng xây dựng danh mục thuốc sử dụng tại cơ sở điều trị vừa có hiệu quả điều trị, vừa mang lại lợi ích kinh tế.

4. Đào tạo

a) Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam đào tạo liên thông từ dược sĩ trung học lên dược sĩ cao đẳng;

b) Xây dựng kế hoạch đào tạo dược sĩ đại học, dược sĩ sau đại học chuyên ngành dược lâm sàng, dược liệu, dược kiểm nghiệm;

c) Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho các nhân viên hành nghề dược và cán bộ y tế phụ trách công tác dược tại các cơ sở y tế về công tác quản lý và cung ứng thuốc; thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức "Thực hành tốt" (GPs).

5. Sản xuất thuốc

Khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc trên địa bàn tỉnh;

6. Cung ứng thuốc

a) Tiếp tục duy trì hệ thống phân phối thuốc đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) và nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) đối với các cơ sở bán buôn;

b) Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, đảm bảo các cơ sở bán lẻ thuốc phân bố đến vùng sâu, vùng xa và thực hiện đúng lộ trình “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP);

c) Xây dựng lộ trình thực hiện GPP đối với tủ thuốc trạm y tế;

d) Đấu thầu mua thuốc, hóa chất và vật tư y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập bằng hình thức đấu thầu tập trung theo quy định của pháp luật;

đ) Công khai, minh bạch trong việc xây dựng danh mục thuốc, mua, cấp phát, sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế.

7. Sử dụng thuốc

a) Khuyến khích các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh sử dụng thuốc theo   hướng ưu tiên sử dụng thuốc sản xuất trong nước;

b) Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện hoạt động dược lâm sàng;

c) Tăng cường hướng dẫn sử dụng, đẩy mạnh hoạt động thông tin thuốc, dược lâm sàng, theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR). Thực hiện đúng quy chế kê đơn tại các cơ sở khám, chữa bệnh và bán thuốc theo đơn tại các cơ sở bán lẻ;

d) Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị, tập trung vào một số hoạt động chủ yếu như tư vấn lựa chọn, xây dựng danh mục thuốc, xây dựng và thực hiện các hướng dẫn điều trị, xác định và phân tích các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc;

đ) Quản lý chặt chẽ hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc; xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân giới thiệu quảng cáo thuốc sai quy định, quảng cáo thuốc không chính xác, không trung thực;

e) Tiếp tục vận động nhân dân trồng, sử dụng các “cây thuốc gia đình”.

8. Kiểm nghiệm thuốc

Đầu tư nâng cấp hệ thống kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm dược

phẩm, mỹ phẩm tỉnh cùng với việc đào tạo nhân lực, đảm bảo thực hiện ISO 17025 và đạt nguyên tắc "Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc" (GLP).

9. Bảo quản thuốc

Triển khai thực hiện lộ trình kho đạt nguyên tắc "Thực hành tốt bảo quản thuốc" (GSP) tại các kho thuốc bệnh viện, trung tâm y tế. Thực hiện nguyên tắc "Thực hành tốt phân phối thuốc" (GDP) và nguyên tắc "Thực hành tốt bảo quản thuốc" (GSP) tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh và các cơ sở bán buôn thuốc.

10. Dược lâm sàng

Củng cố hoàn thiện bộ phận dược lâm sàng tại các bệnh viện và triển khai hoạt động một cách hiệu quả.

11. Phát triển thuốc y học cổ truyền

a) Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách Quốc gia về y dược học cổ truyền. Củng cố hệ thống tổ chức y dược học cổ truyền từ tỉnh đến cơ sở;

b) Nâng cao chất lượng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, xây dựng đạt bệnh viện hạng 2 trước năm 2020 đáp ứng được vai trò đầu ngành y học cổ truyền của tỉnh;

c) Nâng cao năng lực, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các cơ sở y tế. Tăng cường áp dụng các phương pháp khám, chữa bệnh bằng thuốc y học cổ truyền trong công tác phòng bệnh và chữa bệnh;

d) Xây dựng vùng quy hoạch phát triển cho 03 loài cây dược liệu (Ba kích tím, Đảng sâm, Sa nhân) theo cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 202/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra xây dựng vùng quy hoạch phát triển dược liệu khác như: Giảo cổ lam, Đương quy, Lan kim tuyến hiện đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh có nhu cầu phát triển;

đ) Tập trung thực hiện Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030;

e) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân  nuôi, trồng, chế biến dược liệu đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái thuốc” (GACP- WHO) theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

12. Các dự án ưu đãi đầu tư

a) Ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thuốc trên địa bàn tỉnh để phát triển ngành Dược theo định hướng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

b) Ưu tiên thực hiện Nghị quyết số 202/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020;

c) Ưu tiên thực hiện Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030.                     


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 24 Tháng 3 2017 06:13

You are here Khám bệnh Văn bản qui định mới Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam