• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Lịch trực BV

Phân công trực toàn viện - từ 4/12 đến 10/12 năm 2023

  • PDF.

Xem tại đây

You are here Lịch trực bệnh viện