• Phone: 0235.3851.429
 • Hotline: 19009095
 • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Phòng Hành chính - Quản trị

 • PDF.

I. Lịch sử phát triển

1. Phòng Hành chính - quản trị được thành lập từ khi Bệnh viện tiếp quản năm 1975, đảm nhiệm công tác hậu cần của Bệnh viện. Trải qua các thời kỳ, gồm có các vị lãnh đạo phòng như sau: 

- Bùi Thanh Minh  -  Trưởng phòng (1975 - 1997)
- Lê Văn Sáu          -  Phụ trách phòng (1997 - 2001)
- Phan Đình Liêm   - Trưởng phòng  (2001 - nay)

hcqt

2. Nhân sự hiện nay

- Số lượng CBVC : 29, gồm 28 biên chế và 01 NV tập sự. Trong đó :

+ Đại học                   : 03
+ Trung học                : 03
+ Sơ học                    : 10
+ Hộ lý                        : 04
+ Nhân viên nhà xác : 06
+Nhân viên khác       : 03

- Lãnh đạo phòng :

+ Trưởng phòng : CN  Huỳnh Viết Hùng
+ Phó phòng :      CN Nguyễn Hải Dương

II. Chức năng, nhiệm vụ của phòng

 1. Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình bày Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 2. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong BV theo kế hoạch đã duyệt, bảo đảm đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
 3. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.
 4. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện.
 5. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong Bệnh viện.
 6. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện.
 7. Quản lý các phương tiện vận tải của BV. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
 8. Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.
 9. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải Bệnh viện.
 10. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong Bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện.
 11. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Bệnh viện.
 12. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc Bệnh viện.
 13. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.
 14. Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong Bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật. 

III. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 

1. CN Phan Đình Liêm - Trưởng phòng

- Phụ trách chung
- Lập kế hoạch cung cấp, dự trù mua sắm vật tư, vật liệu thông dụng.
- Quản lý tài sản, biểu mẫu thống kê.
- Định kỳ kiểm tra chế độ bảo quản, kiểm tra giám sát công tác vệ sinh ngoại cảnh.
- Quản lý thực hiện công tác hành chính, an ninh trật tự, kế hoạch phòng chống cháy nổ trong BV.
- Sơ, tổng kết và báo cáo Giám đốc tình hình mua sắm, cung cấp vật tư thiết bị, duy tu, sửa chữa và thanh lý tài sản.
- Chủ trì giao ban bố trí nhân lực; điều động phương tiện vận chuyển trong và ngoài bệnh viện.
- Tổ chức, thực hiện công tác hành chính bao gồm : công văn đi, đến, hệ thống lưu trữ và bảo quản hồ sơ tài liệu; tổ chức hội nghị, tiếp khách.
- Tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của Giám đốc. 

2. CN Huỳnh Viết Hùng - Phó phòng

- Tham mưu và giúp việc cho Trưởng phòng trong các lĩnh vực công tác hành chính.
- Theo dõi, giám sát các công trình xây dựng cơ bản của bệnh viện.
- Quản lý nhân lực, điều hành và phân công công việc, chủ trì cuộc họp phòng và tham dự giao ban viện khi Trưởng phòng đi vắng.
- Phụ trách công tác sửa chữa của bộ phân điện, nước, mộc, nề...
- Tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của Giám đốc. 

3. CN Vũ Thị Phương Thanh

- Tham gia các công việc hành chính của phòng dưới sự phân công của Trưởng, Phó phòng.
- Theo dõi chấm công, phép.
- Theo dõi tăng, giảm tài sản toàn viện.
- Theo dõi công tác may vá.
- Hằng năm tổng kết các số liệu ấn chỉ, điện nước, đồ vải, VPP, VRTMH.
- Lập báo cáo số liệu về cấp trên.

4. Phan Thanh Điểu - Tiếp liệu

- Mua vật tư hàng hóa, vật tư điện - nước, vật rẻ tiền mau hỏng, in ấn biểu mẫu,...

5. Trần Văn Bình - Thủ kho

- Cấp phát hàng định mức, ấn phẩm trong toàn bệnh viện.
- Bảo quản hàng hóa trong kho theo quy định của Nhà nước.
- Kiểm soát hàng hóa, xuất nhập đúng số lượng, chất lượng, chính xác.
- Lưu trữ phiếu xuất nhập theo đúng chế độ; kiểm tra sổ sách hàng hóa tồn kho kịp thời phát hiện những hư hỏng và hao hụt để xử lý.

6. Trần Thị Tuyết - Văn thư

- Lưu chuyển công văn đi, đến của bệnh viện.
- Quản lý máy photo và photo tài liệu cho bệnh viện.

7. Tổ Lái xe : (03 người)

- Lái xe ô tô cứu thương, thường trực cấp cứu sẵn sàng ở vị trí quy định, đảm bảo đưa đón người bệnh an toàn; đưa đón lãnh đạo và CBCNV đi công tác.

8. Tổ Bảo vệ : (03 người)

- Trực bảo vệ 24/24. Thường xuyên đi tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự cho bệnh viện, bảo vệ tài sản trong toàn bệnh viện.
- Đóng và mở các cổng theo quy định của bệnh viện; theo dõi ghi chép chính xác giờ giấc xe bệnh viện ra vào cổng. 

9. Tổ Điện - nước : (07 người)

- Sửa chữa hệ thống điện dân dụng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện thoại nội bộ, các công cụ, đồ dùng bằng nhôm kính trong toàn bệnh viện theo yêu cầu của các khoa khi bị hư hỏng.

- Tổ trưởng phân công người tham gia các công việc của phòng khi phòng có nhu cầu điều động nhân lực.

10. Tổ May vá : (02 người)

- May đồ vải (quần áo BN, quần áo mổ, ra, gạc,...) và mạn đồ cũ cho bệnh nhân trong toàn bệnh viện.

11. Tổ Công tác đội : (06 người)

- Dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực ngoại cảnh do phòng quản lý.
- Bảo quản tốt tài sản, vệ sinh sạch sẽ trang nghiêm nhà đại thể, chôn cất tử thi vô thừa nhận,.
- Theo dõi sửa chữa phần nề các khoa, phòng trong bệnh viện.
- Vệ sinh khu vực lò đốt rác thải y tế; chăm sóc cây cảnh trong toàn Bệnh viện.
- Vận hành nhà máy xử lý nước thải bẩn. 

12. Tổ trực tổng đài điện thoại : (02 người)

- Trực điện thoại, tiếp khách.
- Dọn vệ sinh phòng làm việc của lãnh đạo, phòng giao ban toàn viện, phòng trực lãnh đạo, khu vệ sinh hành chính và đoạn hành lang nối do phòng quản lý. 

IV. Những kết quả đạt được

- Trong những năm qua, phòng HCQT đã thực hiện những công việc về xây dựng, sửa chữa, mua sắm, và các công tác khác nhằm làm cơ sở để phục vụ chuyên môn, phục vụ Bệnh viện.

- Mặc dù tính chất công việc đa dạng, nhưng tập thể nhân viên phòng HCQT luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trong nhiều năm liền.

Phòng Hành chính quản trị

Các bài đã đăng:

1. Phòng hành chính quản trị: Những thành tựu đã đạt được trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012

.............................................

BÀI ĐĂNG NĂM 2014

 1. Biện pháp chống mùi hôi từ hố ga nhà vệ sinh bệnh viện
 2. Công tác phòng cháy chữa cháy tại BVĐK tỉnh Quảng Nam - thực trạng và giải pháp
 3. Công văn điện tử
 4. Sự chuyển biến thực trạng môi trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

BÀI ĐĂNG NĂM 2015

 1. Kết quả đấu thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh và dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam năm 2015
 2. Công tác sửa chữa các khoa, phòng trong toàn bệnh viện -  Thực trạng và kiến nghị
 3. Vấn đề kiễm soát nhiễm khuẩn đối với người bệnh suy giảm miên dịch
 4. Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” (04/10/1961 - 04/10/2015)

BÀI ĐĂNG NĂM 2016

 1. Quy trình xử lý văn bản đi và đến tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam
 2. Kết quả đấu thầu mua vải may đồ phục vụ người bệnh và in ấn chỉ phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam - năm 2016

BÀI ĐĂNG NĂM 2017

 1. Quy trình kiểm nhập hàng hóa tại kho vật tư Phòng Hành chính – Quản trị
 2. Công nghệ và công trình xử lý nước thải tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam
 3. Điện năng lượng mặt trời-Giải pháp năng lượng cho BVĐK tỉnh Quảng Nam trong tương lai
 4. Quy trình lập hồ sơ công việc tại BVĐK tỉnh Quảng Nam

BÀI ĐĂNG NĂM 2018

 1. Quy trình soạn thảo văn bản tại BVĐK Quảng Nam
 2. Tập huấn phần mềm tác nghiệp văn bản Q-Office cho cán bộ công nhân viên chức Bệnh viện đa khoa Quảng Nam
 3. Tình hình triển khai công tác phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong 6 tháng đầu năm 2018

BÀI ĐĂNG NĂM 2019

 1. Bệnh viện đa khoa Quảng Nam trong công tác quản lý chất thải y tế
 2. Quy trình xử lý văn bản đến tại BVĐK Quảng Nam 2019

BÀI ĐĂNG NĂM 2020

 1. Tập huấn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2019
 2. Vấn đề tiết kiệm điện trong bệnh viện
 3. Hoạt động quan trắc môi trường lao động tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam

BÀI ĐĂNG NĂM 2021

 1. Ứng dụng phần mềm điều hành văn bản Q-Office phiên bản nâng cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam năm 2021

BÀI ĐĂNG NĂM 2022

 1. Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” (04/10/1961 - 04/10/2022)
 2. Diễn tập phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường do chất thải yế tại tỉnh Quảng Nam

BÀI ĐĂNG NĂM 2023

 1. Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023
 2. Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam hưởng ứng  “Ngày phòng cháy chữa cháy” (04/10/1961 - 04/10/2023)

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 02 Tháng 10 2023 11:03

You are here Tổ chức Các phòng chức năng Phòng Hành chính quản trị