• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BVĐK Quảng Nam năm 2023 – nộp hồ sơ từ 18/9/2023 đến 17/10/2023

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
550

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ năm, 28 Tháng 9 2023 21:50

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
295 53.6%
Tạm được
146 26.5%
Sạch sẽ
102 18.5%
You are here Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?