• Phone: 0235.3851.429
 • Hotline: 19009095
 • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BVĐK Quảng Nam năm 2023 – nộp hồ sơ từ 18/9/2023 đến 17/10/2023

Thông báo của BV

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính (lần 4)

 • PDF.

Phòng VTTBYT - 

2514

Xem tại đây

THÔNG BÁO: Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BVĐK Quảng Nam năm 2023

 • PDF.

Phòng TCCB - 

2469

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 25 Tháng 9 2023 14:54

Yêu cầu báo giá để lựa chọn nhà thầu mua hoá chất huyết học

 • PDF.

Khoa Dược - 

2436

Xem tại đây

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 19 Tháng 9 2023 11:54

Thông báo: Yêu cầu báo giá cung cấp hoá chất

 • PDF.

Khoa Dược - 

2416

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 15 Tháng 9 2023 10:44

THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, năm 2023

 • PDF.

Phòng TCCB - 

tuyenbs

Xem tại đây

 1. Thông báo tuyển dụng
 2. Sở Y tế QN - Kế hoạch tuyển dụng
 3. Mẫu số 1
 4. Danh mục tài liệu ôn tập

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 25 Tháng 9 2023 14:55

You are here Thông báo của Bệnh viện