• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BVĐK Quảng Nam năm 2023 – nộp hồ sơ từ 18/9/2023 đến 17/10/2023

Đào tạo ngành y tế

Tóm tắt cập nhât khuyến cáo 2023 về quản lí bệnh nhân xuất huyết dưới nhện do vỡ phình (AHA/ASA)