Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Vũ Thị Phương Thanh -

Chiều ngày 10/01/2020, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Sáu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam đã đến tham dự chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Văn Khoa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện, đã đọc dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bệnh viện trên các nội dung: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác tổ chức xây dựng đảng; công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo công tác đoàn thể. Đồng thời, báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, nêu nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan để từ đó rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, tìm biện pháp khắc phục hiệu quả.

tkdang1

Để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ trong năm 2020, báo cáo định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm thực hiện như: Tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức, phương hướng lãnh đạo để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ngày 30.10.2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa’’ trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ. Đặc biệt tiếp tục triển khai nghiêm túc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2019 của Ban Tổ chức Trung ương: “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Quy định số 15-QĐi/TU, ngày 14/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn 12-HD/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, dân chủ trong toàn Đảng bộ. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm đầu tiên Đảng bộ Bệnh viện bước vào thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị đã tập trung thảo luận nhằm đóng góp ý kiến hoàn thiện nội dung dự thảo báo cáo; đồng thời có nhiều ý kiến tham gia phát biểu nhằm làm rõ thêm những mặt đã làm được và những mặt còn hạn chế, đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Sáu đã ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ trong giai đoạn khó khăn hiện nay, cũng như khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các chi ủy chi bộ cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đảng viên, đồng thời định hướng những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ cần thực hiện trong năm 2020 để phấn đấu đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi phương diện.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện cũng đã tuyên dương khen thưởng 03 chi bộ và 06 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời, Đảng ủy cũng tuyên dương đồng chí Nguyễn Ngọc Võ Khoa - đảng viên chi bộ Nội đã được Tỉnh ủy khen thưởng danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015 - 2019).

Hội nghị kết thúc với sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ Bệnh viện về những kết quả đạt được và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

tkdang2

tkdang3

tkdang4

tkdang5


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 21 Tháng 1 2020 18:14