Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Vũ Thị Phương Thanh - TCCB

Chiều ngày 28/12/2016, Đảng uỷ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Phước Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam đã đến tham dự chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện, đã đọc dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bệnh viện trên các nội dung : công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo công tác đoàn thể. Đồng thời, báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, nêu nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan để từ đó rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, tìm biện pháp khắc phục hiệu quả.

tkdang1

Để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ trong năm 2017, báo cáo định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm thực hiện như: bám sát nhiệm vụ cấp trên giao, phân công cụ thể và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi chi bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”...

Hội nghị đã tập trung thảo luận nhằm đóng góp ý kiến hoàn thiện nội dung dự thảo báo cáo; đồng thời có nhiều ý kiến tham gia phát biểu nhằm làm rõ thêm những mặt đã làm được và những mặt còn hạn chế, đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2017.

tkdang2

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Sơn đã ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ cũng như khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các chi ủy chi bộ cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đảng viên là nguyên nhân quan trọng nhất đối với kết quả đạt được của Đảng bộ trong năm qua, đồng thời định hướng những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ cần thực hiện trong năm 2017 để phấn đấu đạt danh hiệu Trong sạch, vững mạnh trên mọi phương diện.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện cũng đã tuyên dương và khen thưởng 06 cá nhân đạt thành tích Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Hội nghị kết thúc với sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ Bệnh viện về những kết quả đạt được và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 24 Tháng 1 2017 09:04