Từ 01/01/2021, người bệnh BHYT khi điều trị nội trú tại BVĐK tỉnh Quảng Nam được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh theo mức hưởng thẻ BHYT

 Ban Biên tập - 

Theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng như trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến:

- Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng thẻ BHYT

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 100% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng thẻ BHYT trong phạm vi cả nước (hiện nay chỉ được thanh toán là 60% theo mức hưởng);

- Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức hưởng thẻ BHYT

Như vậy từ ngày 01/01/2021, người dân có thẻ BHYT khi điều trị nội trú ở bất kì BV tuyến tỉnh nào trên cả nước cũng đều được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh theo mức hưởng thẻ BHYT

- Các trường hợp khám ngoại trú tại BV tuyến tỉnh cần có giấy chuyển tuyến

BHYT2


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 29 Tháng 12 2020 10:58