• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Chào mừng 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/02 – Kỷ niệm 25 năm thành lập BVĐK tỉnh Quảng Nam 1997-2022 – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam khánh thành KHU XẠ TRỊ GIA TỐC TUYẾN TÍNH

Hệ thống dữ liệu và mô tả kết quả hình ảnh tuyến vú (BI-RADS) của Hội Điện quang Hoa Kỳ (ACR)

  • PDF.

Bs Nguyễn Tấn Thương - CĐHA

Tường trình khám vú được ghi nhận và đánh giá theo phân loại về hệ thống dữ liệu và mô tả hình ảnh vú BI-RADS của ACR. Phân loại này được sử dụng cho cả chụp NA, SA tuyến vú và CHT vú [2].

phanloaibiras

* Tính ưu việt của BI-RADS

Thuật ngữ BI-RADS được thiết kế cho các nhà X quang làm công cụ để truyền đạt cho bác sĩ lâm sàng các mô tả ngắn gọn, thứ tự những dấu hiệu bằng ngôn ngữ chuẩn, dễ hiểu, do đó nó sẽ góp phần vào quá trình suy xét có trật tự, khuyến nghị và đánh giá hợp lý. Hơn nữa, BI-RADS được thiết kế để khuyến kích các cải tiến về chuyên môn bởi vì nó cung cấp các khuyến cáo chuẩn hóa có thể dùng để theo dõi hiệu suất chụp NA: không có những thuật ngữ chuẩn hóa để mô tả những đặc điểm quan trọng thì cũng không có phương tiện nào để thu thập số liệu khách quan để cải thiện. Thực vậy, khuôn mẫu này quan trọng đối với tất cả báo cáo chúng ta đưa ra. Mỗi lần sửa đổi BI-RADS lại được thêm vào các thành phần quan trọng để làm rõ, quản lý, hoặc đảm bảo chất lượng. Ví dụ Atlas với các hình ảnh đã qua xử lý, thay đổi thuật ngữ liên tục cho phù hợp, phân BI-RADS 4 thành 4A,4B,4C để phân tầng nguy cơ UTV…

Đối với SA vú, đánh giá SA vú theo BI-RADS được xác định dựa trên các hình ảnh chất lượng cao và các quan sát SA thời gian thực, đồng thời khuyến khích việc đánh giá những đặc điểm kết hợp. Sử dụng các từ mô tả từ một vài phân loại đặc điểm có thể làm cân bằng nguy cơ liên quan đến tất cả những đặc điểm thích hợp, nhưng thông thường thì đặc điểm nghi ngờ nhất sẽ chi phối đánh giá cuối cùng và khuyến cáo. Đánh giá SA theo BI-RADS cũng có thể đóng góp để nghiên cứu những công nghệ mới nổi như CLVT vú, CHT vú [1],[2].

Tóm lại, từ khi ra đời, hệ thống BI-RADS đã theo đuổi một con đường hợp lý và dựa trên bằng chứng. Các ủy ban của ACR đã nhấn mạnh và những đặc điểm tiên đoán được phát hiện thông qua nghiên cứu khoa học bất cứ khi nào có thể. BIRADS đã phát triển từ số liệu khoa học, hướng dẫn chuyên môn từ các chuyên gia hàng đầu trong chẩn đoán hình ảnh vú, và đầu vào từ các bác sỹ lâm sàng và các bên liên quan khác. Hệ thống BI-RADS có thể dùng làm khuôn mẫu về thuật ngữ chuẩn rất thành công để mô hình hóa các lĩnh vực khác.

Tài liệu tham khảo

  1. Harmien Z. và Robin S. (2017), Bi-RADS for Mammography and Ultrasound 2013 Updated version, Radiology department of the Academical Medical Centre in Amsterdam and the Rijnland hospital in Leiderdorp, the Netherlands, accessed on june, 20th 2017, on website http://www.radiologyassistant.nl/en/p53b4082c92130/bi-rads-forhttp://www.radiologyassistant.nl/en/p53b4082c92130/bi-rads-for-mammography-and-ultrasound-2013.htmlmammography-and-ultrasound-2013.html.
  2. Lee J. (2017), Practical and illustrated summary of updated BI-RADS for ultrasonography, Ultrasonography, pp. 71-81.
  3. Mercado C. L. (2014), "BI-RADS update", Radiol Clin North Am. 52(3), pp. 481-7.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 19 Tháng 10 2018 09:06

You are here Đào tạo Tập san Y học Hệ thống dữ liệu và mô tả kết quả hình ảnh tuyến vú (BI-RADS) của Hội Điện quang Hoa Kỳ (ACR)