• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Hướng xử trí các bất thường tế bào âm đạo cổ tử cung trong hệ thống Bethesda 2001

  • PDF.

1. Tổn thương trong tế bào gai, ý nghĩa không xác định: Atypical squamous cell undetermined significance (ASC- US)

gpb1

2. Tổn thương trong tế bào gai ý nghĩa không xác định, không loại trừ HSIL: Atypical squamous cells of undetermined significance cannot exclu Low-grade squamous intraepithelial lesion de HSIL (ASC- H)

gpb2

3. Tổn thương trong biẻu mô gai độ thấp: Low-grade squamous intraepithelial lesion (LSIL)

gpb3

4. Tổn thương trong biẻu mô gai độ cao: High-grade squamous intraepithelial lesion (LSIL)

gpb4

5. Tổn thương trong biểu mô gai độ cao ở phụ nữ mang thai: HSIL in pregnant women

gpb5

6. Tế bào cổ trong không điển hình ý nghĩa không xác định: Atypical endocervical cells not otherwise specified.

gpb6

7. Tê bào cỏ trong không điển hình, bao gồm cả carcinoma tuyến tại chổ: Atypical glandular cells, adenocarcinoma in situ

gpb7

Bs.CKI Nguyễn Xuân Hiền
Khoa Giải Phẫu bệnh- Bệnh viện đa khoa Quảng Nam

  Tài liệu tham khảo:

 - Trần Thị Vân Anh và CS (2004): các phuơng pháp chẩn đoán tế bào học cổ tử cung từ phân loại Papanicolaou đến hệ thống Bethesda. Tài liệu hội thảo Việt _ Mỹ
- Lee KR: Squamous lesion of the cervix.
- The 2001 Bethesda System:  Terminology for Reporting Results of Cervical Cytology was published in the Journal of the American Medical Association (2002;287:2114-2119).


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 24 Tháng 7 2012 15:17

You are here Đào tạo Tập san Y học Hướng xử trí các bất thường tế bào âm đạo cổ tử cung trong hệ thống Bethesda 2001