• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

THÔNG BÁO: Yêu cầu báo giá (lần 2) cho gói thầu mua sắm máy siêu âm chuyên tim mạch

  • PDF.

Phòng VTTBYT - 

1764

Xem tại đây

 
You are here Thông báo của Bệnh viện THÔNG BÁO: Yêu cầu báo giá (lần 2) cho gói thầu mua sắm máy siêu âm chuyên tim mạch