• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Triển khai công tác an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Căn cứ quyết định số 3079/QĐ-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của hệ thống làm công tác Bảo hộ lao động trong các cơ sở y tế;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06 tháng 06 năm 2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Quản lý Vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp;

Thực hiện Chương trình Phòng chống bệnh nghề nghiệp trong ngành Y tế của tỉnh Quảng Nam năm 2012;

Để triển khai công tác an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp trong năm 2012, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam đã thực hiện:

- Thành lập Hội đồng Bảo hộ lao động gồm 7 thành viên (theo hướng dẫn của thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06 tháng 06 năm 2011)

- Xây dựng Kế hoạch bảo hộ lao động

- Tổ chức thực hiện các nội dung an toàn-vệ sinh lao động gồm: các biện pháp về kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ; các biện pháp kỹ thuật vệ sinh lao động phòng chống độc hại, cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ môi trường; mua sắm trang thiết bị bảo vệ cá nhân; chăm sóc sức khỏe người lao động; tuyên truyền giáo dục, huấn luyện về an toàn-vệ sinh lao động

- Tổ chức báo cáo theo các biểu mẫu: Báo cáo định kỳ công tác an toàn vệ sinh lao độngBáo cáo thống kê tai nạn thương tích theo thời gian quy định.

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn về an toàn-vệ sinh lao động tại BVĐK tỉnh Quảng Nam tổ chức ngày 22, 23/10/2012.

antoanld1

antoanld2

Phòng KHTH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 27 Tháng 10 2012 09:05

You are here Tin tức Tin hoạt động BV Triển khai công tác an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam