• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Xử lý dụng cụ tập trung - đánh giá kết quả bước đầu

  • PDF.

Bs Trần Hữu Thọ - 

Căn cứ Quyết định 3671/2012/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 về việc “Phê duyệt các hướng dẫn về Kiểm soát nhiễm khuẩn”;

Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện;

Thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Ban Giám đốc và sự phối hợp của các khoa/phòng; tháng 11 năm 2022, khoa Kiểm soảt nhiễm khuẩn triển khai xử dụng cụ tập trung toàn viện. Thời điểm ban đầu còn nhiều khó khăn, chỉ xử lý ở các khoa hệ Ngoại, sau đó xử lý các khoa hệ Nội và đến nay đã triển khai toàn viện (trừ dựng cụ phòng mổ và các khoa Cận lâm sàng như kế hoạch). Bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc người bệnh và làm tiền đề xây dựng khu CSSD hoàn chỉnh ngang tầm các bệnh viện lớn trong nước và mô hình chuẩn để các bệnh viện trong khu vực Mền Trung tham quan học tập đồng thời quảng bá hình ảnh Bệnh viện; đánh giá kết quả đạt được như sau:

kiemsoat1

- Tiết kiệm nguồn nhân lực cho bệnh viện, đặc biệt là Điều dưỡng các khoa lâm sàng để ưu tiên cho công tác chăm sóc người bệnh.

- Tiết kiệm điện, nước, hoá chất, vật tư tiêu hao.

- Tạo môi trường an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế. Công tác xử lý dụng cụ tập trung về khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, làm hạn chế phát tán vi sinh vật gây bệnh rải rác ở các khoa.

- Đảm bảo cung cấp bộ dụng cụ chất lượng, đạt tiêu chuẩn, tăng tuổi thọ dụng cụ, góp phần làm giảm nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Chuẩn hoá qui trình chăm sóc trong toàn bệnh viện (thông qua xây dựng bộ dụng cụ) góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

- Các khoa hài lòng khi xử lý dụng cụ tập trung tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Một số hình ảnh hoạt động:

kiemsoat2

kiemsoat3

kiemsoat4

kiemsoat5

kiemsoat6

You are here Tin tức Y học thường thức Xử lý dụng cụ tập trung - đánh giá kết quả bước đầu