• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Từ tháng 7 năm 2022, Khoa Phụ Sản BVĐK tỉnh Quảng Nam triển khai khám, tư vấn và điều trị hiếm muộn. Hotline 0235.3821090

Phát biểu khoa học 2018 của Hội Tim mạch Mỹ về đánh giá và xử trí suy tim phải

  • PDF.

Bs CK2 Trần Lâm

Sinh lý bệnh của suy tim phải:

1.1. Suy tim phải cấp:

Thất phải có khả năng đàn hồi cao kết hợp với tuần hoàn phổi kháng lực thấp, phù hợp để thích nghi với những thay đổi về thể tích hơn là áp lực. Ở một người khỏe mạnh, kháng lực mạch máu phổi (PVR) <1/10 kháng lực mạch máu hệ thống. Ngược lại, thất trái với khả năng đàn hồi thấp hơn kết hợp với tuần hoàn động mạch hệ thống có kháng lực cao hơn, thích ứng tốt hơn với những thay đổi về áp lực hơn là thể tích.

suytimp

 

Hậu gánh là một yếu tố quyết định chính chức năng thất phải, và phân suất tống máu thất phải (RVEF) tỷ lệ nghịch với áp lực động mạch phổi. Theo đó, chức năng tâm thu của thất phải rất nhạy cảm với những thay đổi của hậu gánh, những gia tăng nhỏ của hậu gánh có thể gây giảm mạnh thể tích nhát bóp. Do đó, một sự gia tăng cấp hậu gánh thất phải, chẳng hạn do thuyên tắc phổi lớn (PE), có thể làm giảm đột ngột thể tích nhát bóp thất phải.

Xem tiếp tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 24 Tháng 7 2018 16:20

You are here Đào tạo Tập san Y học Phát biểu khoa học 2018 của Hội Tim mạch Mỹ về đánh giá và xử trí suy tim phải