• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Ngăn ngừa an toàn đôi với mổ lấy thai lần đầu

  • PDF.

Bs Nguyễn Thị Kiều Trinh - Khoa Phụ Sản

Ở Hoa Kỳ, tỷ lệ sinh mổ gia tăng từ năm 1996 đến năm 2011. Mặc dầu, sinh mổ có thể cứu sống thai nhi và người mẹ hay cả hai, sự gia tăng tỷ lệ mổ lấy thai ( MLT) không làm giảm tỷ suất mắc bệnh và tỷ lệ tử vong cho mẹ và thai. Vì thế, các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe phải cân nhắc giữa sinh thường và sinh mổ, cũng như các cơ hội an toàn và thích hợp để ngăn ngừa lạm dụng sinh mổ, đặc biệt là MLT lần đầu.

chuyenda1

Tỷ lệ mổ lấy thai ở Mỹ từ 1989 dến 2011

Xem tiếp tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 18 Tháng 6 2019 06:10

You are here Đào tạo Tập san Y học Ngăn ngừa an toàn đôi với mổ lấy thai lần đầu