• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Chào mừng 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/02 – Kỷ niệm 25 năm thành lập BVĐK tỉnh Quảng Nam 1997-2022 – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam khánh thành KHU XẠ TRỊ GIA TỐC TUYẾN TÍNH

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong y học - Hình thức một đề cương

  • PDF.

Ths Bs Trương Thị Kiều Loan- khoa Vi Sinh 

Nguồn: Tài tiệu tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học trong Y học- bộ môn Y tế công cộng- Đại học Y dược Huế

I. Mục tiêu chung: Là mục tiêu tổng quát của đề tài, chỉ nêu khái quát những điều mà nghiên cứu mong muốn đạt được.

II. Mục tiêu cụ thể: Đề cập một cách có hệ thống, đầy đủ những khía cạnh khác nhau của vấn đề và các yếu tố chủ yếu được cho là ảnh hưởng đến hoặc gây ra vấn đề đó như đã xác định trong phần đặt vấn đề.

DC_NCKH3

Mục tiêu phải trả lời 6 câu hỏi:

1.Làm cái gì?
2.Ai sẽ làm?
3.Làm cho ai?
4.Khi nào làm?
5.Làm ở đâu?
6.Hy vọng đạt được cái gì?

Tiêu chuẩn một mục tiêu tốt:

1.Cụ thể
2.Có thể đo lường được
3.Có thể đạt được
4.Mang tính thực tế
5.Có thời gian hạn định

Các thành phần của đề cương:

-  Giới thiệu.
-  Tổng quan tài liệu
-  Thiết kế và phương pháp nghiên cứu
-  Thời gian
-  Kết quả
-  Tài liệu tham khảo

III. Các bước tiến hành xây dựng một đề cương nghiên cứu khoa học

DC_NCKH1

DC_NCKH2Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 11 Tháng 1 2013 09:12

You are here Đào tạo Tập san Y học Phương pháp nghiên cứu khoa học trong y học - Hình thức một đề cương