• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Chương trình khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ khe hở môi – vòm miệng từ 27/5/2024 tại BVĐKQN – Liên hệ: Bs CK2 Nguyễn Minh Đức 0905309192. Xem THÔNG BÁO!

Các khuyến cáo của WHO trong phòng ngừa và điều trị băng huyết sau sinh năm 2012

  • PDF.

Ths Nguyễn Thị Kiều Trinh

Dịch từ WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage - 2012

A.  Khuyến cáo trong dự phòng Băng huyết sau sanh

1.Việc sử dụng thuốc tăng go tử cung để phòng ngừa băng huyết sau sanh trong giai đoạn ba chuyển dạ được khuyến cáo cho các cuộc đẻ. (Khuyến cáo mạnh,  chứng cứ  mức độ trung bình)

2. Oxytocin (10 IU, IV / IM) là loại thuốc co hồi tử cung được đề nghị để phòng ngừa băng huyết sau sanh, (Khuyến cáo mạnh, chứng cứ mức độ trung bình)

Oxytocin-Bottle

3. Trong các cơ sở y tế  không có sẵn oxytocin, việc sử dụng các thuốc tăng go dạng tiêm (ergometrine /methylergometrine hoặc loại thuốc phối hợp  oxytocin và ergometrine) hoặc misoprostol (600 mg) uống được khuyến cáo. (Khuyến cáo mạnh, chứng cứ mức độ trung bình)

4. Ở các cơ sở  không có nhân viên đỡ đẻ đã được huấn luyện và không có sẵn oxytocin, những nhân viên chăm sóc sức khỏe cộng đồng có thể sử dụng Misoprostol đường uống để phòng BHSS. (Khuyến cáo mạnh, chứng cứ mức độ trung bình)

5. Trong các cơ sở y tế có nhân viên đỡ đẻ đã được huấn luyện, kéo dây rốn có kiểm soát được khuyến cáo cho các ca sanh ngã âm đạo nhằm giảm lượng máu mất và rút ngắn thời gian của giai đoạn 3 chuyển dạ. (Khuyến cáo yếu, chứng cứ mức độ cao)

6. Trong các cơ sở không có nhân viên đỡ đẻ được huấn luyện thì không nên thực hiện kéo dây rốn có kiểm soát (Khuyến cáo mạnh, chứng cứ mức độ  trung bình)

7. Kẹp rốn muộn được thực hiện 1 đến 3 phút sau khi sinh được khuyến khích cho tất cả các cuộc đẻ cùng lúc với chăm sóc trẻ sơ sinh. (Khuyến cáo mạnh, chứng cứ mức độ trung bình)

8. Kẹp rốn sớm (<1 phút sau khi sinh) không được khuyến khích trừ khi trẻ sơ sinh ngạt và cần được di chuyển ngay lập tức để hồi sức. (Khuyến cáo mạnh, chứng cứ mức độ trung bình)

9. Duy trì xoa bóp tử cung không được xem là một can thiệp để ngăn ngừa băng huyết sau sanh ở phụ nữ những người đã được tiêm oxytocin dự phòng.(Khuyến cáo yếu, chứng cứ mức độ  thấp)

10. Theo dõi sự go hồi tử cung để phát hiện sớm đờ tử cung cho tất cả sản phụ sau sanh. (Khuyến cáo mạnh, chứng cứ mức độ  rất thấp)

11. Oxytocin (IV hoặc IM) là loại thuốc co hồi tử cung được đề nghị để phòng ngừa băng huyết sau sanh trong mổ lấy thai. (Khuyến cáo mạnh,  chứng cứ mức độ trung bình)

12. Kéo dây rốn có kiểm soát  được khuyến cáo để lấy nhau ra khỏi buồng tử cung  trong mổ lấy thai. (Khuyến cáo mạnh, chứng cứ mức độ trung bình)

B: Khuyến cáo trong điều trị băng huyết sau sanh

13.  Oxytocin truyền tĩnh mạch là loại thuốc go hồi tử cung đầu tay được đề nghị cho điều trị băng huyết sau sanh. (Khuyên cáo mạnh, chứng cứ mức độ trung bình)

14. Nếu không có sẵn đường truyền Oxytocin , hoặc chảy máu không đáp ứng với oxytocin, việc sử dụng ergometrine đường tĩnh mạch, oxytocin-ergometrine phối hợp, hoặc một loại thuốc prostaglandin (bao gồm cả misoprostol ngậm dưới lưỡi (800mg) được khuyến khích. (Khuyến cáo mạnh, chứng cứ mức độ thấp)

15. Nên ưu tiên  truyền các dung dịch đẳng trương trước khi  sử dụng các  dung dịch keo trong hồi sức ban đầu cho phụ nữ bị băng huyết sau sanh. (Khuyến cáo mạnh, chứng cứ mức độ  thấp)

16. Nên dùng acid tranexamic để điều trị băng huyết sau sanh nếu oxytocin và thuốc tăng go khác không cầm máu được hoặc nếu nghi ngờ chảy máu có thể một phần là do chấn thương. (Khuyến cáo yếu, chứng cứ mức độ  trung bình)

17. Xoa tử cung được đề nghị để điều trị băng huyết sau sanh. (Khuyến cáo mạnh , chứng cứ mức độ rất thấp)

18. Nếu phụ nữ không đáp ứng với điều trị bằng thuốc tăng go tử cung, hoặc  không có sẵn thuốc tăng go tử cung, việc sử dụng  bóng chèn lòng tử cung được khuyến cáo cho điều trị băng huyết sau sanh do đờ tử cung. (Khuyến cáo yếu, chứng cứ mức độ  rất thấp)

19. Nếu các biện pháp khác thất bại và nếu có điều kiện, việc sử dụng thuyên tắc động mạch tử cung được khuyến cáo như là một điều trị BHSS do đờ tử cung. (Khuyến cáo yếu, chứng cứ mức độ rất thấp)

20. Mặc dù điều trị các thuốc tăng go tử cung và can thiệp thủ thuật (như xoa bóp tử cung, bóng chèn lòng tử cung), can thiệp bằng phẫu thuật được khuyến khích. (Khuyến cáo mạnh, chứng cứ mức độ rất thấp)

21. Việc chèn tử cung bằng hai tay được khuyến cáo như là một biện pháp chèn ép cho đến khi có sự chăm sóc thích hợp trong điều trị băng huyết sau sanh do đờ tử cung sau khi sinh ngã âm đạo. (Khuyến cáo yếu, chứng cứ mức độ rất thấp)

22. Việc chẹn động mạch chủ bên ngoài để điều trị băng huyết sau sanh do đờ tử cung sau khi sinh ngã âm đạo được khuyến cáo như là một biện pháp tạm thời cho đến khi chăm sóc thích hợp được thực hiện. (Khuyến cáo yếu, chứng cứ mức độ  rất thấp)

23. Việc mặc áo chống sốc không bơm hơi được khuyến cáo như là một biện pháp tạm thời cho đến khi chăm sóc thích hợp được thực hiện. (Khuyến cáo yếu, chứng cứ mức độ thấp)

24. Việc sử dụng chèn gạc buồng tử cung không được khuyến cáo cho điều trị băng huyết sau sanh do đờ tử cung sau sinh ngã âm đạo. (Khuyến cáo yếu, chứng cứ mức độ  rất thấp)

25.  Nếu nhau không sổ tự nhiên, sử dụng Oxytocin 10UI IM phối hợp với kéo dây rốn có kiểm soát được khuyến khích. (Khuyến cáo yếu, chứng cứ mức độ rất thấp)

26. Sử dụng ergometrine trong chảy máu do sót nhau không được khuyến cáo vì có thể làm co cứng tử cung làm nhau bị giữ lại trong buồng tử cung (Khuyến cáo yếu, chứng cứ mức độ rất thấp)

27. Không nên dùng prostaglandin E2 alpha (dinoprostone hoặc sulprostone)  trong chảy máu do  sót  nhau. (Khuyến cáo yếu, chứng cứ mức độ rất thấp)

28.  Nên sử dụng kháng sinh đơn liều (ampicillin hoặc cephalosporin thế hệ I) trong trường hợp bóc nhau nhân tạo. (Khuyến cáo yếu, chứng cứ mức độ  rất thấp)

C. Tổ chức chăm sóc

29. Nên sử dụng thường qui phác đồ dự phòng và điều trị băng huyết sau sanh tại các cơ sở y tế . (Khuyến cáo yếu, chứng cứ mức độ trung bình)

30. Nên chuyển tuyến trên những phụ nữ  thai nghén nguy cơ để dự phòng và điều trị băng huyết sau sanh (Khuyến cáo yếu, chứng cứ  mức độ rất thấp)

31. Việc thực hành trên mô hình trong dự phòng và điều trị băng huyết sau sanh được khuyến cáo trong chương trình đào tạo mới và đào tạo lại . (Khuyến cáo yếu, chứng cứ mức độ  rất thấp)

32. Theo dõi việc sử dụng các thuốc tăng go tử cung sau khi sinh để phòng ngừa băng huyết sau sanh được khuyến cáo như là một yếu tố để đánh giá hoạt động chương trình (Khuyến cáo yếu, chứng cứ mức độ rất thấp).
.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 07 Tháng 3 2013 14:59

You are here Đào tạo Tập san Y học Các khuyến cáo của WHO trong phòng ngừa và điều trị băng huyết sau sinh năm 2012