• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Chào mừng 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/02 – Kỷ niệm 25 năm thành lập BVĐK tỉnh Quảng Nam 1997-2022 – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam khánh thành KHU XẠ TRỊ GIA TỐC TUYẾN TÍNH

Văn bản qui định mới

Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT(Ban hành kèm thông tư 04/2017 của Bộ y tế)

  • PDF.

Xem taị đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 20 Tháng 7 2017 21:18

Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Ds Phạm Phú Trí

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ký Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó có nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

1. Cơ chế chính sách

a) Căn cứ các chính sách của Trung ương và thực tiễn của địa phương có chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho việc nghiên cứu, sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất giống cây dược liệu, tham gia phát triển nuôi trồng dược liệu. Hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao;

b) Khuyến khích sử dụng thuốc trong nước; chuẩn hóa điều kiện kinh doanh thuốc, áp dụng các tiêu chuẩn thực hành tốt về thuốc (GPs). Kiểm soát chất lượng thuốc, quản lý giá thuốc phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo cho người dân có điều kiện tiếp cận, lựa chọn, sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả với giá hợp lý;

c) Phát triển dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô phù hợp; phát triển vùng nuôi trồng dược liệu phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của tỉnh.

tri1

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 24 Tháng 3 2017 06:13

Danh mục VTYT - Thuốc - Thủ thuật dịch vụ kỹ thuật BVĐKQN

  • PDF.

1. Danh mục VTYT

2. Danh mục thuốc sử dụng

3. Danh mục thủ thuật, dịch vụ kỹ thuật

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 13 Tháng 10 2016 12:19

Quy định mới về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

  • PDF.

Ds Phạm Phú Trí

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Thông tư này quy định cụ thể một số nội dung về đấu thầu thuốc sử dụng vốn nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan hoạt động đấu thầu thuốc.

Các cơ sở y tế tư nhân tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được áp dụng các quy định tại Thông tư này.

Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp sau đây: Thuốc do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch: thực hiện theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; Oxy y tế, Nitric oxid (NO), sinh phẩm chẩn đoán invitro: thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn: thực hiện theo Thông tư số 33/2014/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

thontu1

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 14 Tháng 6 2016 08:22

Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản

  • PDF.

Phòng TCKT

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03.01.2014 của BHXH Việt Nam về việc ban hành qui định về hồ sơ và qui trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, có hiệu lực từ ngày 01.04.2014, tại điều 8 điều 9 nêu rõ:

I. Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau:

1. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ đối với người lao động ốm đau do tai nạn rủi ro hoặc mắc các bệnh thông thường không thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và nghỉ việc chăm con ốm, gồm:

1.1. Sổ bảo hiểm xã hội.

1.2. Một trong các giấy tờ sau:

a) Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) trong trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú;

b) Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trong trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú (mẫu số C65-HD) hoặc giấy tờ khám chữa bệnh (bản chính hoặc bản sao), sổ khám chữa bệnh của con (bản chính hoặc bản sao) thể hiện đầy đủ thông tin về họ tên của người mẹ hoặc người cha; tên, tuổi của con, số ngày cần nghỉ chăm sóc con;

c) Bản dịch tiếng Việt được chứng thực (bản chính hoặc bản sao) của giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp đối với trường hợp khám, chữa bệnh ở nước ngoài.

Trường hợp người lao động có từ hai con trở lên cùng ốm đau mà trong đó có thời gian các con ốm đau không trùng nhau thì giấy tờ nêu tại điểm này là của các con bị ốm.

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 13 Tháng 10 2016 19:32

You are here Khám bệnh Văn bản qui định mới