• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Trí tuệ nhân tạo có thể vượt qua giai đoạn cuối của chất lượng nội soi đại tràng không?

  • PDF.

Bs Nguyễn Ngọc Võ Khoa - 

Nghiên cứu mới xác nhận rằng nội soi được tiến hành muộn hơn trong ca làm việc của bác sĩ nội soi có liên quan đến việc giảm khả năng phát hiện u tuyến và chứng minh rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp loại bỏ vấn đề này.

Các hệ thống AI "có thể là một công cụ tiềm năng để giảm thiểu sự xuống cấp liên quan đến thời gian của chất lượng nội soi và tiếp tục duy trì chất lượng cao và tính đồng nhất của nội soi ở các trung tâm có khối lượng công việc cao", Honggang Yu, MD, thuộc Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Renmin của Đại học Vũ Hán, cho biết. Vũ Hán, Trung Quốc, đã thông tin trên Medscape Medical News.

Nghiên cứu đã được công bố trực tuyến ngày 31/1/2023 trên JAMA Network Open .

Mệt mỏi cũng là một yếu tố?

Tỷ lệ phát hiện u tuyến (ADR) là thước đo chất lượng quan trọng của nội soi sàng lọc. Thời gian trong ngày là một yếu tố nổi tiếng liên quan đến ADR dưới mức tối ưu - với nội soi buổi sáng liên quan đến ADR được cải thiện và nội soi buổi chiều với ADR giảm, Yu và các đồng nghiệp viết.

“Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một cách tiếp cận khách quan để giải quyết vấn đề này,” Yu nói. Các hệ thống AI đã được chứng minh là cải thiện ADR, nhưng hiệu suất của AI trong các thời điểm khác nhau trong ngày vẫn chưa được biết.

Để điều tra, các nhà nghiên cứu đã phân bổ ngẫu nhiên 1780 bệnh nhân liên tiếp vào nội soi đại tràng thông thường hoặc nội soi có sự hỗ trợ của AI và so sánh ADR cho các buổi nội soi sớm và muộn mỗi nửa ngày.

Thủ tục nội soi được chia thành hai nhóm theo thời gian kết thúc thủ tục. Nhóm sớm bao gồm các thủ tục bắt đầu trong phiên sớm mỗi nửa ngày (8:00 sáng–10:59 sáng hoặc 1:00 chiều–2:59 chiều). Nhóm muộn bao gồm các thủ tục bắt đầu trong phiên muộn hơn mỗi nửa ngày (11:00 sáng–12:59 chiều hoặc 3:00 chiều–4:59 chiều).

Tổng cộng có 1041 thủ tục đã được thực hiện trong các phiên đầu tiên (357 thông thường và 684 hỗ trợ AI). Tổng cộng có 739 thủ tục đã được thực hiện trong các phiên muộn (263 thông thường và 476 hỗ trợ AI).

Trong nhóm nội soi đại tràng không được hỗ trợ, các lần nội soi muộn hơn mỗi nửa ngày có liên quan đến việc giảm ADR (sớm so với muộn, 13,73% so với 5,7%; P = 0,005; tỷ lệ chênh lệch [OR], 2,42; 95% CI, 1,31 - 4,47) .

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của AI, không có mối liên hệ nào như vậy được tìm thấy trong ADR (sớm so với muộn, 22,95% so với 22,06%; P = 0,78; OR, 0,96; 95% CI, 0,71 - 1,29). AI cung cấp khả năng hỗ trợ cao nhất trong nửa thời gian sớm qua mỗi ngày.

Sự suy giảm ADR trong các phiên điều trị muộn (so với các phiên điều trị sớm) thể hiện rõ ở các cơ sở nội soi khác nhau. Các nhà điều tra cho biết sự mệt mỏi tích lũy của bác sĩ nội soi có thể là một yếu tố độc lập của sự xuống cấp liên quan đến thời gian của chất lượng nội soi.

"Chúng tôi rất vui mừng về tiềm năng to lớn của việc sử dụng sức mạnh của AI để hỗ trợ các bác sĩ nội soi kiểm soát chất lượng hoặc chẩn đoán bệnh trong thực hành nội soi, nhưng còn quá sớm để coi AI là tiêu chuẩn", Yu nói với Medscape Medical News.

Yu cho biết: “Mặc dù đã đạt được những thành tựu gần đây trong việc thiết kế và xác nhận các hệ thống AI, nhưng cần phải khám phá nhiều hơn nữa trong ứng dụng lâm sàng của AI”.

Yu giải thích thêm rằng ngoài sự chấp thuận theo quy định, kết quả đầu ra của AI phải được bác sĩ nội soi tin cậy, đây vẫn là một thách thức đối với các hệ thống AI hiện tại thiếu khả năng diễn giải.

"Do đó, ở giai đoạn phát triển AI hiện tại, các mô hình AI chỉ có thể đóng vai trò như một công cụ nhắc nhở bổ sung để hỗ trợ các bác sĩ nội soi trong quá trình nội soi", Yu nói.

Megan Brooks

Ngày 31 tháng 1 năm 2023

You are here Tin tức Y học thường thức Trí tuệ nhân tạo có thể vượt qua giai đoạn cuối của chất lượng nội soi đại tràng không?