• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Bướu giáp đơn

  • PDF.

Bs Bùi Quốc Xết - Khoa Nội thận nội tiết

I. Định nghĩa:

Bướu giáp (BG) không độc được định nghĩa như một tuyến giáp lớn lan tỏa hay khu trú, không có cường hay suy giáp và không có viêm hay ung thư.

Bướu giáp nhân được định nghĩa là tổn thương khu trú do phì đại bất thường một vùng tế bào giáp.

Bướu giáp địa phương (dịch tể hay lưu hành) là do thiếu iode gây ra bướu giáp dịch tể đần độn và tăng tử suất chu sinh và sơ sinh- chiếm hơn 10% dân số vùng đó.

Bướu giáp rải rác: phì đại tổ chức tuyến giáp có tính chất lành tính, toàn bộ hay từng phần, không có triệu chứng suy giáp hay cường giáp, không do viêm không có tính chất địa phương, không ảnh hưởng quần thể chung.

bgiap1

Xem toàn văn tại đây

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 24 Tháng 4 2014 09:13

You are here Tin tức Y học thường thức Bướu giáp đơn