• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Chào mừng 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/02 – Kỷ niệm 25 năm thành lập BVĐK tỉnh Quảng Nam 1997-2022 – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam khánh thành KHU XẠ TRỊ GIA TỐC TUYẾN TÍNH

Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho quần chúng ngoài Đảng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Vũ Thị Phương Thanh - Phòng TCCB

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐUK ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 10 và 11/8/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII cho quần chúng ngoài Đảng là các CCVC trong toàn bệnh viện.

ngoaidan1 

Đ/c Dương Ngọc Vinh - Phó BT Đảng ủy, Phó GĐ Bệnh viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị, các quần chúng được nghe đồng chí Phạm Sáu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam và đồng chí Võ Công Úc - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối giới thiệu 3 chuyên đề bao quát toàn bộ những nội dung lớn của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gồm : Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". 

ngoaidan2 

Đ/c Phạm Sáu - Phó BT Đảng ủy Khối các cơ quan - quán triệt các nội dung của nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Nội dung Văn kiện Đại hội XII được xây dựng trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới (1986-2016); đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015). Văn kiện lần này có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng; đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống, điển hình là thể hiện qua 5 thành tố của chủ đề đại hội XII gồm : Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới; Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

ngoaidan3

CBVC tham gia hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Sau hội nghị, các quần chúng tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung làm rõ nhận thức của mình về những vấn đề cơ bản, những điểm mới trong 3 chuyên đề đã được giới thiệu tại Hội nghị, liên hệ với thực tiễn của cá nhân tại đơn vị công tác và kiến nghị, đề xuất những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong thời gian tới./.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 16 Tháng 8 2016 19:38

You are here Tin tức Tin hoạt động BV Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho quần chúng ngoài Đảng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam