• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Chào mừng 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/02 – Kỷ niệm 25 năm thành lập BVĐK tỉnh Quảng Nam 1997-2022 – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam khánh thành KHU XẠ TRỊ GIA TỐC TUYẾN TÍNH

Áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

  • PDF.

Phòng TCKT

Ngày 09/05/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2019 là 1.490.000 đồng/tháng.

Theo công văn số 1602/BHXH-CSYT V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYTC, để thống nhất thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định (kể cả trường hợp người tham gia BHYT vào viện trước ngày 01/07/2019 nhưng ra viện từ ngày 01/07/2019 trở về sau), Phòng Tài chính Kế toán thông báo để các khoa, phòng thực hiện kể từ ngày 01/07/2019 như sau:

1. Xác định mức hưởng BHYT theo quy định tại khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật BHYT

  • 15% mức lương cơ sở tương ứng với 223.500 đồng (hai trăm hai mươi ba nghìn năm trăm đồng).
  • 6 tháng lương cơ sở tương đương với 8.940.000 đồng (tám triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

nghidinh38

2. Xác định mức thanh toán trực tiếp theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

  • 0,15 lần mức lương cơ sở tương đương với 223.500 đồng (hai trăm hai ba nghìn năm trăm đồng).
  • 0,5 lần mức lương cơ sở tương đương với 745.000 đồng (bảy trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).
  • 1,0 lần mức lương cơ sở tương đương với 1.490.000 đồng (một triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng).
  • 2,5 lần mức lương cơ sở tương đương với 3.725.000 đồng (ba triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

3. Mức thanh toán chi phí vật tư y tế theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT không vượt qua 45 tháng lương cơ sở tương đương với 67.050.000 đồng (sáu mươi bảy triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).

Đề nghị các khoa, phòng triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT theo đúng quy định.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 07 Tháng 6 2019 11:22

You are here Tin tức Y học thường thức Áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT