• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Chào mừng 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/02 – Kỷ niệm 25 năm thành lập BVĐK tỉnh Quảng Nam 1997-2022 – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam khánh thành KHU XẠ TRỊ GIA TỐC TUYẾN TÍNH

Về việc thay đổi kỳ kê khai tính thuế và thời gian nộp thuế, quyết toán thuế TNCN năm 2021

  • PDF.

Hoàng Hoà Bình - 

I>Về việc xác định kỳ kê khai tính thuế TNCN:

Năm 2020 và các năm về trước, Bệnh viện ĐK tỉnh Quảng Nam thực hiện kê khai và nộp thuế TNCN theo năm tài chính. Tuy nhiên từ năm 2021 theo công văn số 5189/TCT-CS ngày 07/12/2020 của Tổng Cục thuế, giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP qui định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế. Tại điểm 5.14 khoản 5 công văn số 5189/TCT-CS qui định về khai thuế thu nhập cá nhân:

Điểm mới: Sửa đổi quy định tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì vẫn phải khai thuế (điểm b Khoản 3 Điều 7 NĐ 126/2020/NĐ-CP).

Trước đây: Theo quy định tại điểm a.1 khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì không phải khai thuế.

Như vậy, thuế TNCN là loại thuế kê khai theo tháng. Trường hợp đáp ứng được điều kiện kê khai theo quý thì được lựa chọn kê khai quý (tuy nhiên, kê khai thuế TNCN theo quý chỉ dành cho các đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện kê khai theo quý và Bệnh viện ĐK Quảng Nam là đơn vị kê khai thuế theo tháng).

II> Thời hạn kê khai thuế, nộp thuế TNCN:

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng sau liền kề tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

2. Thời hạn nộp thuế:

+ Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai thuế tháng (ngày 20 của tháng sau liền kề).

III> Thời hạn quyết toán thuế và hoàn thuế TNCN:

Định kỳ, trước ngày 31 tháng 3 của năm sau liền kề, phòng TCKT sẽ làm báo cáo quyết thuế TNCN năm và đề nghị cơ quan thuế hoàn thuế.

Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:

  1. Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;
  2. Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế; 
  3. Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 20 Tháng 5 2021 18:30

You are here Tin tức Y học thường thức Về việc thay đổi kỳ kê khai tính thuế và thời gian nộp thuế, quyết toán thuế TNCN năm 2021